Author: saltarkitekter

Sjå artikkel om Arene Dingemoen i firda:  https://www.firda.no/fjaler/nyheiter/sport/dette-kan-bli-arena-dingemoen/s/5-15-654525  ...

Prosjektering av ny fleirbrukshall i tilknyting ny barne og ungdomsskule i Vågsøy samt utformig og prosjektering av nærmiljøanlegget.   https://www.saltarkitekter.no/portfolio_page/vagsoy-naermiljoanlegg/ https://www.saltarkitekter.no/portfolio_page/vagsoy-fleirbrukshall/  ...