Furuhaugane Barnehage

Om dette prosjektet

Nytt kjøkkentilbygg til Furuhaugane Barnehage og nytt utomhus leikeområde.

Kategori
Offentlig